velikost textu

European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube-Oder-Elbe Canal in a Troubled Twentieth Century

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube-Oder-Elbe Canal in a Troubled Twentieth Century
Název v češtině:
Evropské břehy Čech.Jednání o Dunajsko-odersko-labském průplavu ve 20. století
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Karel Kubiš, CSc.
Oponenti:
prof. Ernst Homburg
prof. Arne Kaijser
Id práce:
101601
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Evropské břehy Čech. Jednání o Dunajsko-odersko-labském průplavu ve 20. století Abstrakt Tato práce analyzuje integrační procesy v Evropě z perspektivy projektu průplavu Dunaj-Odra-Labe (DOL). Pod pojmem integrace jsou zde míněny především aktivity směřující k vytváření ucelených infrastrukturních systémů. Práce vychází z konceptu „skryté integrace,“ který se opírá o dva základní předpoklady: 1) počátky integrace (a fragmentace) kontinentálních infrastrukturních sítí předcházely pokusům o politickou integraci a lze je datovat do 19. století; 2) integrační procesy na poli infrastruktur byly spíše dílem transnacionálních expertních organizací než diplomatů reprezentujících zájmy národních států. Skutečnost, že průplav DOL nebyl nikdy realizován, umožňuje jeho prostřednictvím studovat vývoj snah o vytvoření jednotné plavební sítě na kontinentě. Takové iniciativy ovšem často vycházely ze vzájemně nekompatibilních až protichůdných představ budoucího uspořádání Evropy. Na základě studia příprav projektu průplavu DOL lze identifikovat čtyři hlavní integrační rámce, které expertní organizace využívali k legitimaci svých integračních projektů: mittel-evropeizaci, nacifikaci, sovětizaci a evropeizaci. Tyto integrační rámce představují nejen specifické vize prostorového uspořádání vodocestné sítě na kontinentu, ale reprezentují také specifické hodnoty a ideje. Každý z nich je navíc spojen s působením jiné mezinárodní organizace prosazující realizaci vlastní vize vodocestné sítě v Evropě. Projekty průplavu DOL vznikaly v interakci mezi intencemi národní dopravní politiky a vizemi transnacionálních expertních organizací. Jejich postupnou harmonizaci, stejně jako zachování kontinuity plánování projektu DOL i v dobách zásadních politických i společenských změn typu rozpadu Rakouska- Uherska či formace východního bloku, lze jednoznačně přičítat skupině expertů operujících jak na národní, tak i na transnacionální úrovni.
Abstract v angličtině:
European Coasts of Bohemia. Negotiating the Danube-Oder-Elbe Canal in a Troubled Twentieth Century Abstract This thesis looks at the integration processes in Europe from the perspective of a single waterway project, the Danube-Oder-Elbe Canal (DOE). In doing so, it draws on the recent strand of scholarly literature considering the process of European integration as an outcome of transnational networking, system building and infrastructure development. Two core assumptions of such an approach, labeled “hidden integration” claim: (1) that the process of integration (and frag- mentation) of infrastructures on the continent began back in the nineteenth century, and (2) the integration processes were driven by transnational expert organizations rather than diplomats representing nations states and their interests. The DOE Canal project, though never completed, traces the history of ef- forts aimed at establishing an integrated inland navigation network in Europe. These proposals were promoted and performed with very different and often conflicting visions of Europe. The thesis identifies a set of four different integration frameworks used by transnational system builders to justify the need for integration: Mittel-Europeanization (Central Europeanization), Nazification, Sovietization and Europeanization. These frameworks represented not only the distinctive spatial delimitations of the proposed waterway network, but also specific sets of values and ideas, each represented by a single dominant international organization, the transnational system builder. The canal, situated almost exclusively on Czech territory, was planned at the junction of the national and transnational network development. The interplay between these two levels of governance in different periods forms the core of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Karel Kubiš, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ernst Homburg 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Arne Kaijser 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 136 kB