velikost textu

Právnické osoby v neziskovém sektoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právnické osoby v neziskovém sektoru
Název v angličtině:
Legal persons in nonprofit sector
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Houdková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
10153
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Houdková 59.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Houdková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Houdková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB