velikost textu

Inhibiční aktivita extraktů z Fontinalis antipyretica a B-karbolínových alkaloidů na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inhibiční aktivita extraktů z Fontinalis antipyretica a B-karbolínových alkaloidů na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu
Název v angličtině:
The Inhibition Activity of Extracts from Fontinalis Antipyretica and β-carboline Alkaloids on Enzymes Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.
Školitel:
Doc.RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
Oponenti:
Prof. PharmDr. Pavol Mučaji, Ph.D.
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
Id práce:
101496
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmakognosie (DFG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Inhibiční aktivita extraktů z Fontinalis antipyretica a β-karbolínových alkaloidů na acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu Tato dizertační práce se zabývá testováním inhibiční aktivity methanolového a acetonového extraktu z vodního mechu Fontinalis antipyretica (Fontinalaceae) a β-karbolínových alkaloidů na aktivitu enzymů acetylcholinesterasy (ACHE) a butyrylcholinesterasy (BUCHE) s použitím „Fast Blue B salt“ testu na TLC desce a Ellmanova testu provedeném na spektrofotometru. Také bylo zkoumáno, jak dimethylsulfoxid (DMSO), který byl použit ve směsi s vodou jako rozpouštědlo, ovlivňuje aktivitu enzymů a alkaloidů. Další součástí práce bylo zjistit, ve kterých lokalitách se vodní mech vyskytuje, jaké obsahuje β-karbolínové alkaloidy a v jakém množství se tyto alkaloidy v mechu nachází. K tomuto hodnocení byla použita HPLC analýza. Z výsledků vyplývá, že z extraktů má vyšší inhibiční aktivitu na ACHE i BUCHE acetonový extrakt, přičemž nejvyšší aktivitu vykazuje acetonový extrakt na BUCHE. Nejvyšší inhibiční aktivitu na ACHE má s použitím eserinu jako referenční látky harmin ve formě báze i soli, a to jak v prostředí vodném, tak i ve směsi DMSO s vodou. Nejvyšší inhibiční aktivitu na BUCHE vykazuje ve vodném prostředí harmalol ve formě soli, ve směsi DMSO s vodou je nejaktivnější harmin ve formě báze i soli. Ukázalo se, že DMSO značně ovlivňuje nejen aktivitu enzymů, ale také alkaloidů. Klíčová slova: Fontinalis antipyretica, β-karbolínové alkaloidy, ACHE, BUCHE, inhibitory ACHE a BUCHE, DMSO, Ellmanův test, test „Fast Blue B salt“
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The inhibition activity of extracts from Fontinalis antipyretica and β-carboline alkaloids on enzymes acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase This thesis deals with testing of inhibition activity of methanolic and acetonic extracts from water moss Fontinalis antipyretica (Fontinalaceae) and β-carboline alkaloids on activity of enzymes acetylcholinesterase (ACHE) and butyrylcholinesterase (BUCHE) using test „Fast Blue B salt“ at TLC desk and Ellman´s test using spectrophotometer. It was also investigated how dimethylsulfoxide used as a solvent in combination with water affects activity of enzymes and alkaloids. Another part of this work is focused on discovering in which locality water moss occures and what kind and quantity of β-carboline alkaloids contains. For this evaluation was applicated HPLC analysis. Results show that better inhibition activity of extracts on ACHE and BUCHE has acetonic extract whereas the hightest activity show acetonic extract on BUCHE. Harmine in form of base and salt in water and in mixture of DMSO and water has the hightest inhibition activity on ACHE using eserine as reference substance. Harmalol in form of salt in water and harmine in form of base and salt in mixture of DMSO and water has the hightest activity on BUCHE. It was find out that DMSO considerably affects activity of enzymes and alkaloids. Keywords: Fontinalis antipyretica, β-carboline alkaloids, ACHE, BUCHE, inhibitors of ACHE and BUCHE, DMSO, Ellman´s test, test „Fast Blue B salt“
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D. 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PharmDr. Pavol Mučaji, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 123 kB
Stáhnout Errata Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D. 114 kB