text size

Určení obsahu rozpustných fenolických látek v porostech smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Určení obsahu rozpustných fenolických látek v porostech smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat
Titile (in english):
Determination of soluble phenolics in common spruce stands using hyperspectral data
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Michaela Buřičová
Supervisor:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Opponent:
Ing. Jana Petruchova, Ph.D.
Consultant:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Thesis Id:
101231
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Cartography and Geoinformatics (NKARTGD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
hyperspektrální data, fenolické látky, smrk ztepilý
Keywords:
hyperspectral data, phenolics, spruce
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení obsahu ligninu a fenolických látek v jehlicích smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat. Po shrnutí výzkumných prací zabývajících se analýzou ligninu a fenolických látek se praktická část zaměřuje na stanovení intervalu vlnových délek, které jsou vhodné pro detekci ligninu a fenolických látek. Na vybraných oblastech spektra je aplikována regresní analýza pro nalezení vztahu mezi spektrálními vlastnostmi jehlic a obsahem biochemických látek. Dále jsou vypočítány indexy NDLI, mNDLI a RLI. Podkladem této praktické části jsou letecké hyperspektrální snímky senzoru HyMap z roku 2009 a 2010 v oblasti Sokolova, spektrální křivky sušiny a čerstvých větví smrku ztepilého a obsah ligninu a fenolických látek stanovený v laboratoři. Výsledkem práce jsou mapy zobrazující obsah ligninu ve smrku ztepilém. Klíčová slova: Smrk ztepilý (Picea Abies), lignin, fenolické látky, PLS metoda, vícerozměrná kroková regrese, NDLI
Abstract:
ABSTRACT The thesis deals with lignin and soluble phenolic determination in Norway spruce foliace using hyperspectral data. A literature overview is focused on the analysis of lignin and soluble phenolics. The practical part focuses on the determination of wavelenghts intervals which are suitable for the detection of lignin and soluble phenolics. There is applied regression analysis for the determination of relationship between the foliage spectra and the content of biochemical substances for the chosen spektrum intervals. Indexes NDLI, mNDLI and RLI were than calculated. HyMap hyperspectral airborne images from 2009 and 2010 for the area of Sokolov, spectral curves of dry matter and fresh branches of Norway spruce and laboratory determination of lignin and soluble phenolics content were the inputs for the analyses. Maps of lignin content in Norway spruce are the final output of the work. Keywords: Norway spruce (Picea Abies), lignin, soluble phenolics, PLS (partial least square) method, multiple Stepwise regression, NDLI
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Michaela Buřičová 2.62 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Michaela Buřičová 4.18 MB
Download Abstract in czech Mgr. Michaela Buřičová 210 kB
Download Abstract in english Mgr. Michaela Buřičová 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 79 kB
Download Opponent's review Ing. Jana Petruchova, Ph.D. 52 kB
Download Defence's report Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 81 kB