velikost textu

Zapomenuté představitelky Ženského výrobního spolku českého ve světle jejich pozůstalosti a dobového tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zapomenuté představitelky Ženského výrobního spolku českého ve světle jejich pozůstalosti a dobového tisku
Název v angličtině:
Forgotten Representatives of Women´s Community Asociation from the Perspective of Their Inheritance and the Contemporary Press
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Veronika Najmanová
Vedoucí:
PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Oponent:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
101204
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ženské spolky; emancipace (žen); postavení ženy v rodině a ve společnosti
Klíčová slova v angličtině:
Women´s clubs; emancipation (of women); status of women in the family and society
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Najmanová 4.95 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloslava Turková, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 15 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB