velikost textu

Zásada rovných příležitostí mužů a žen v českém a komunitárním pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásada rovných příležitostí mužů a žen v českém a komunitárním pracovním právu
Název v angličtině:
Equal opportunities principle in Czech and European employment law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Chudobová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
10120
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Chudobová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Chudobová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Chudobová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB