velikost textu

Vliv celiakie na růst a kostní denzitu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv celiakie na růst a kostní denzitu.
Název v angličtině:
Effect of celiac disease on growth and bone density.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Markéta Ondráčková
Vedoucí:
RNDr. Daniela Zemková, CSc.
Oponent:
mgr. Jan Tůma
Id práce:
101091
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
celiakie, růst, kostní denzita, osteoporóza
Klíčová slova v angličtině:
celiac disease, growth, bone mineral density, osteoporosis
Abstrakt:
Celiakie je chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, způsobené nesnášenlivostí organismu k lepku. Onemocnění je charakterizováno poškozením střevní sliznice, je spojeno s malabsorpcí a maldigescí. Hlavními příznaky onemocnění jsou bolesti žaludku, diarrhoea, anémie, otoky, celkové neprospívání organismu. V posledních letech roste počet pacientů s atypickými příznaky a s úplně asymptomatickou formou onemocnění. Prevalence onemocnění v Evropě odpovídá 1 %. Cílem této práce je popsat, jakým způsobem celiakie ovlivňuje stav kostní tkáně a jaký je její vliv na růst u dětí.
Abstract v angličtině:
Celiac disease is a chronic autoimmune disease of the small intestine caused by intolerance to gluten. The disease is characterized by impairment of intestinal mucosa, it is associated with malabsorption and maldigestion. The main symptoms are stomach pain, diarrhea, anemia, failure to thrive. Recently, the number of patients with atypical symptoms and a completely asymptomatic form of the disease increases. Prevalence of the disease in Europe is 1 %. The aim of this paper is to describe how celiac disease affects the status of bone tissue and what is its impact on growth in children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Ondráčková 908 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Ondráčková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Ondráčková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Daniela Zemková, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta mgr. Jan Tůma 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 138 kB