velikost textu

Rozvoj hippoturistiky v Česku na příkladu kraje Vysočina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj hippoturistiky v Česku na příkladu kraje Vysočina
Název v angličtině:
Hippotourism in Czechia - the Vysočina Region case study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Pop
Vedoucí:
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tereza Kůsová
Id práce:
101056
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hipoturistika, provozovatelé stanic, kraj Vysočina
Klíčová slova v angličtině:
horse riding, owners of horse stations, Vysočina county
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá podporou a vývojem hipoturistiky v kraji Vysočina. V první části je věnována pozornost projektům, které plánoval a sponzoroval kraj Vysočina a konkrétním aktivitám v rámci těchto projektů. Druhá část se zabývá podporou soukromníků a čerpáním dotací na doprovodnou infrastrukturu hipoturistiky. V poslední části je popsán a vyhodnocen terénní výzkum, který byl prováděn v kraji Vysočina mezi majiteli koňských stanic. Výzkum se týkal služeb nabízených stanicemi a turistů samotných. Klíčová slova: hipoturistika, provozovatelé stanic, kraj Vysočina
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with the promotion and development of horse riding in the Vysočina county. The first part is given to projects that planned and sponsored the Vysočina county and the specific activities under these projects. The second part deals with the support of private individuals and grants to the accompanying drawing infrastructure horse riding. In the last part is described and evaluated field research that was conducted in Vysočina county between owners of horse stations. Research concerning services offered to tourists and tourists themselves. Key words: horse riding, owners of horse stations, Vysočina county
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Pop 740 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Pop 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Pop 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tereza Kůsová 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 80 kB