velikost textu

Profil současného nakladatele: Nakladatelství HOST

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profil současného nakladatele: Nakladatelství HOST
Název v angličtině:
The Profile of Contemporary Publisher:HOST
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Lukášová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Id práce:
100960
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nakladatelství, Host, edice, čtenář, knižní trh, titul
Klíčová slova v angličtině:
Publisher, Host, edition, reader, book market, book, title
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci se pokouším nastínit fungování a produkci současného nakladatelství Host. Samotné nakladatelství Host začalo fungovat až v devadesátých letech 20. století, nicméně periodikum Host, jehož odkaz nakladatelství nese, funguje již několik desetiletí. Jelikož není možné oddělit nakladatelství Host od periodika Host – dodnes fungují souběžně a sdílejí tutéž redakci – v první části bakalářské práce představuji počátky periodika Host ve dvacátých letech 20. století až po jeho samizdatovou podobu v osmdesátých letech. Poté nastíním základy nakladatelství Host, které zkraje devadesátých let položil Dušan Skála. Od druhé poloviny devadesátých let se pak začíná formovat současná podoba nakladatelství a periodika Host pod vedením Tomáše Reichela a Miroslava Balaštíka. V hlavní části bakalářské práce se pokouším popsat současné působení nakladatelství Host, zejména prostřednictvím jeho knižní produkce, a poukázat na jeho transformaci z poměrně úzce zaměřeného nakladatelství v nakladatelství, jehož produkce zaujala i masového čtenáře. Cílem mé práce je především ucelený popis současného nakladatelství Host.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis I try to outline running and production of the contemporary publishing house Host. The publishing house Host was established in 1990s´ but the magazine Host, whose legacy the publishing house carries, has been working for several decades. The publishing house Host and the magazine Host have been coexisting simultaneously and shared almost the same editorial team. For that reason it is not quite possible to separate one from the other. In the first part of this thesis I introduce the initial existential period of the magazine Host from 1920s´ to its samizdat publication in 1980s´. In the next part I try to ouline the beginning of the publishing house Host leaded by Dušan Skála in early 1990s´. The current shape of the publishing house and the magazine has been formed since the second half of 1990s´ under the leadership of Tomáš Reichel and Miroslav Balaštík. In the main part of my thesis I try to describe the contemporary work of the publishing house Host which I make mostly through its book production. I also try to point out the transformation of the publishing house Host from a narrowly focused publishing house to a publishing house whose production can excite even a mass readerʼs interests. The aim of my thesis is primarily to introduce comprehensive description of publishing house Host.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Lukášová 2.9 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Lukášová 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Lukášová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Lukášová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr.,PhD. Jana Čeňková 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 41 kB