velikost textu

Dovolená v poválečné ČSR - rekreace v historické perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dovolená v poválečné ČSR - rekreace v historické perspektivě
Název v angličtině:
Vacation in Post-war Czechoslovakia - Recreation from a Historical Perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dana Fürstová
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Id práce:
100924
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odbory, Revoluční doborové hnutí (ROH), pracující, dovolená, zotavená, volný čas, výběrová rekreace, rekreační středisko, cestovní ruch, cestování.
Klíčová slova v angličtině:
Trade unions, ROH (Revolutionary Trade Union), workers, holiday, recreation, spare time, exclusive vacation, recreation resort, travel industry, travelling.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Fürstová 2.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB