velikost textu

Nedokončená dálníce D8: dopravní, environmentální a ekonomické důsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nedokončená dálníce D8: dopravní, environmentální a ekonomické důsledky
Název v angličtině:
Unfinished higway D8: traffic, environmental and economical consequences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Ulrich
Vedoucí:
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Vondráčková
Id práce:
100780
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
doprava, dálnice, Ústí nad Labem
Klíčová slova v angličtině:
traffic, highway, Ústí nad Labem
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá nedostavěnou dálnicí D8, zvláště pak jejím úsekem vedeným přes chráněnou krajinnou oblast České středohoří a problémy, které z této situace plynou. Teoretická část práce je věnována popisu negativních důsledků, které jsou způsobené provozem vozidel, možnostem jejich eliminace a historii stavby dálnice s jejími dalšími alternativami. V empirické části je řešen dopravní stav na přetížených komunikacích suplujících tento nedostavěný úsek a z toho plynoucí důsledky z emisního hlediska. Klíčová slova: doprava, dálnice, Ústí nad Labem
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with the unfinished D8 highway, especially the section headed through the protected landscape area of České středohoří, and with the problems arising from this situation. The theoretical part is devoted to describing the negative effects caused by vehicle traffic, possibilities of their elimination and the history of highway construction with the other alternatives. In the empirical part is solved the traffic situation on congested roads that substitute this unfinished section and the resulting consequences in terms of emission. Key words: traffic, highway, Ústí nad Labem
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Ulrich 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Ulrich 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Ulrich 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Novák, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Vondráčková 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 80 kB