velikost textu

Mobilní GIS v mapování krajiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mobilní GIS v mapování krajiny
Název v angličtině:
Mobile GIS in Mapping Land Use
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Procházková
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
Ing. Miroslav Čábelka
Id práce:
100692
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mobilní GIS, GPS, mapování krajiny
Klíčová slova v angličtině:
mobile GIS, GPS, mapping land use
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je zhodnotit možnosti využití mobilního GIS v mapování krajiny. Součástí je také technický popis přístrojů pro terénní mapování (Juno SC a GeoExplorer 2008 GeoXH) a softwarů určených pro sběr, editaci a aktualizaci dat v terénu (ArcPad a TerraSync). V rámci této práce byl proveden terénní výzkum aktuálního stavu využití krajiny. Na konkrétních příkladech zaměřovaných krajinných objektů je posouzena polohová přesnost a dostupnost signálu GPS. Klíčová slova: mobilní GIS, GPS, mapování krajiny
Abstract v angličtině:
The purpose of this project is to evaluate the possibility of using mobile GIS in mapping land use. Also included is a technical description of the equipment for field mapping (Juno SC and GeoExplorer 2008 GeoXH) and software for collection, editing and updating data in the field (ArcPad and TerraSync). The field research of the current state of land use was carried out as a part of this work. The positional accuracy and availability of the GPS signal were compared with concrete examples of mapped landscape objects. Key words: mobile GIS, GPS, mapping land use
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Procházková 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Procházková 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Procházková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Procházková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Miroslav Čábelka 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 80 kB