velikost textu

Analýza dostupnosti zastávek MHD v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza dostupnosti zastávek MHD v Praze
Název v angličtině:
Accessibility analysis of Prague public transport stops
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Kapusta
Vedoucí:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Lysák
Id práce:
100691
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dostupnost, spádovost, síťová analýza, doprava, MHD Praha, ESRI ArcGIS 9.3
Klíčová slova v angličtině:
accessibility, space inclusion, network analysis, Prague public city transport, ESRI ArcGIS 9.3
Abstrakt:
Tato práce se zabývá síťovou analýzou dostupnosti a spádovosti městské hromadné dopravy v Praze. Odborná část práce se věnuje tematice dostupnosti a síťovým analýzám, které byly provedeny v prostředí ArcGIS 9.3 společnosti ESRI, pomocí kterého byla provedena síťová analýza za účelem určení zón časových dostupností a analýza rozmístění domácností a firem v jednotlivých zónách. Dále byla vytvořena mapa spádovostních oblastí jednotlivých zastávek MHD. Byla potvrzena hypotéza o zvětšující se velikosti spádových oblastí směrem od centra. Neprokázala se platnost hypotézy o změně počtu domácností se vzdáleností od centra v jednotlivých dostupnostních zónách metropole, zatímco podobnost struktury rozmístění firem a domácností se potvrdila pouze částečně. Klíčová slova: dostupnost, spádovost, síťová analýza, doprava, MHD Praha, ESRI ArcGIS 9.3
Abstract v angličtině:
This document concerns with the network analysis of accessibility and space inclusion of the Prague public traffic stops. The main theme of the background research is accessibility and network analysis problematics. During analysis, the ESRI ArcGIS 9.3 software was used to test the time accessibility zone hypothesis as well as households‘ and companies‘ distribution. The map of spatial inclusion was also created for separate types of transports as well as for all public transport stops in Prague as well. The hypothesis of space public transport stop inclusion area increase away from center was proven to be true, however the dependancy of the households allocation in relation to the city center was not proven. The similiraity between households and companies allocation was found not to be fully provable. key words: accessibility, space inclusion, network analysis, Prague public city transport, ESRI ArcGIS 9.3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Kapusta 5.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Kapusta 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Kapusta 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Lysák 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 80 kB