velikost textu

Problematika stolístků (Myriophyllum) ve střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika stolístků (Myriophyllum) ve střední Evropě
Název v angličtině:
Watermilfoils (Myriophyllum) in the central Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Hrdinová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Prančl
Id práce:
100664
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Myriophyllum sp., invazní druh, hybridizace, polyploidie, střední Evropa, průtoková cytometrie
Klíčová slova v angličtině:
Myriophyllum sp., invasive species, hybridization, polyploidy, Central Europe, flow cytometry
Abstrakt:
Abstrakt Rod Myriopyllum L. (stolístek) patří k jednomu z druhově nejbohatších rodů čeledi Haloragaceae (Saxifragales). Zahrnuje významné invazní druhy – evropský M. spicatum L. (s. klasnatý), severoamerický M. heterophyllum MICHX. (s. různolistý) a jihoamerický M. aquaticum (VELL.) VERDC. (s. vodní). Všechny tři se vyskytují ve střední Evropě spolu s původními neinvazními druhy M. alterniflorum DC. (s. střídavokvětý) a M. verticillatum L. (s. přeslenatý). Není to však pouze invaznost, která dělá tento rod tak pozoruhodným. Vykazuje velmi vysokou fenotypovou plasticitu, která značně znesnadňuje určování jeho zástupců do druhu. Poslední výzkumy navíc naznačují, že mezi některými druhy může probíhat křížení, které dává vzniknout hybridům v některých ohledech invaznějším než samotné rodičovské druhy. Nejen proto by měly být řádně studovány faktory ovlivňující úspěšnost invazních rostlin v obsazování nových lokalit. Jedním ze zásadních faktorů může být i polyploidie, která ve světle předchozích studií nabízí zcela nový pohled na problematiku stolístků. Podle předběžných výzkumů lze na základě ploidie za použití průtokové cytometrie středoevropské druhy jednoznačně rozlišit. Díky tomu je možné odhalit, jestli existují smíšené populace jednotlivých druhů, zda mezi nimi probíhá hybridizace a jaké ekologické zákonitosti jsou s tím spojené. Z toho důvodu bude výzkum polyploidie spolu s morfometrickými analýzami předmětem navazující magisterské práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Genus Myriophyllum L. (watermilfoil) belongs to one of the most species-rich genera within Haloragaceae (Saxifragales). It includes three invasive species, which are of major concern – European M. spicatum L., North American M. heterophyllum MICHX. and South American M. aquaticum (VELL.) VERDC. All of them occur in Central Europe as well as native M. verticillatum L. and M. alterniflorum DC. lacking more significant invasive growth up to now. It is not only its invasivness that makes genus Myriophyllum so fascinating. It also displays extremely high phenotypic plasticity which is accompanied by determination difficulties. Moreover, recent research indicates that Myriophyllum tends to hybridize producing more invasive hybrids than parental taxa. Such traits pose a formidable challenge to scientists to deal with possible future invasive growth of non-indigenous Myriophyllum species in Central Europe. Therefore, thorough study of factors influencing evolution success of plants should be conducted. One of the key factors seems to be polyploidy. Research into polyploidy offers a new approach to watermilfoil issues. Additionally, according to preparatory study all native Central European Myriophyllum species can be easily distinguished by flow cytometry. That enables to study polyploidy in an environmental context and detect a presence of mixed populations and their potential hybrids. Consequently, research into ploidy of Central European watermilfoils together with mophometric analyses will be the subject of future master's thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Hrdinová 365 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Hrdinová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Hrdinová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Prančl 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. 81 kB