velikost textu

Metaloproteinázy medzibunkovej matrix v prednom očnom segmente

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metaloproteinázy medzibunkovej matrix v prednom očnom segmente
Název v češtině:
Metaloproteinázy mezibuněčné matrix v předním očním segmentu
Název v angličtině:
Matrix metalloproteinases in anterior eye segment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Zuzana Paračková
Vedoucí:
MUDr. Taras Ardan, PhD.
Oponent:
Mgr. Daniela Paňková, Ph.D.
Id práce:
100617
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
metaloproteinázy medzibunkovej matrix, tkanivové inhibítory metaloproteináz medzibunkovej matrix, extracelulárna matrix
Klíčová slova v angličtině:
matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix metalloproteinases, extracellular matrix
Abstrakt:
Abstrakt Metaloproteinázy medzibunkovej matrix patria ke skupine proteáz, ktoré v normálnom tkanive sú zodpovedné za degradáciu a remodeláciu jednotlivých komponent medzibunkovej matrix a ich aktivita je regulovaná endogénnymi inhibítormi. Avšak mnohé patologické stavy predného očného segmentu sú charakterizované zvýšenou aktivitou metaloproteináz medzibunkovej matrix a naopak zníženou aktivitou ich tkanivových inhibítorov. Nerovnováha medzi metaloproteinázami medzibunkovej matrix a ich inhibítormi môže viesť k deštruktivnému proteolytickému poškodeniu tkaniva predného segmentu oka, vrátane straty zraku. Kľúčové slova: metaloproteinázy medzibunkovej matrix, tkanivové inhibítory metaloproteináz medzibunkovej matrix, extracelulárna matrix
Abstract v angličtině:
Abstract Matrix metalloproteinases belong to the group of proteases which in normal tissue are responsible for degradation a and remodeling of extracellular matrix components and their activity is regulated by endogenous inhibitors. However, many patological conditions of the anterior eye segment are characterized by increased activity of matrix metalloproteinases and conversely decreased activity of their tissue inhibitors.The imbalance between matrix metalloproteinases and their inhibitors can lead to destructive proteolytic tissue damage anterior eye segment, including blindness. Key words: matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix metalloproteinases, extracellular matrix
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Paračková 796 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Paračková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Paračková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Taras Ardan, PhD. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Paňková, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 699 kB