text size

Intramolecular self-organised structures in amphiphilic (co)polymers

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Intramolecular self-organised structures in amphiphilic (co)polymers
Title (in czech):
Intramolekulární samoorganizované struktury (ko) polymerů
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Peter Košovan, Ph.D.
Thesis Id:
100604
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Study programm:
Chemistry (N1407)
Study branch:
Macromolecular Chemistry (NMAKCHD)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
11/01/2011
Defence result:
Pass
Language:
English
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato dizertační práce představuje shrnutí studií konformačního chování amfifilních polymerů, provedených s použitím počítačových simulací. V těchto studiích jsme ukázali, že amfifilní polymery tvoří řadu samoorganizovaných struktur na úrovni jediné molekuly. Jedná se zejémna o strukturu perlového náhrdelníku, sférické a cylindrické intramolekulární micely a svazky řetězců. Ná základě provedených simulací jsme získali hlubší pochopení chování studovaných polymerů a podmínek, za jakých vznikají jmenované struktury. Některé z výsledků byly srovnávány s experimentálními či teoretickými předpověďmi pro podobné polymery. V některých případech výsledky simulací potvrdily dřívější interpretace, které byly založené na analogii či intuici. V jiných případech ukázaly simulace nové vlastnosti, které předtím vůbec nebyly předpovězeny.
Abstract:
Abstract This dissertation presents an overview of our computer simulation studies of the conformational behaviour of amphiphilic polymers. In the studies we showed that the polymers form a variety of self-organised structures at a single molecule level. These include the pearl-necklace structure, spherical and cylindrical intramolecular micelles and bundles. From the simulations we were able to obtain a deeper insight into the behaviour of amphiphilic polymers and conditions under which the above-mentioned structures are formed. Some of the results were compared to experimental or theoretical studies of similar polymers. In some cases the simulations confirmed earlier interpretations which were based on analogy or intuition. In other cases they revealed new phenomena which had not been considered before.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Peter Košovan, Ph.D. 2.65 MB
Download Abstract in czech Mgr. Peter Košovan, Ph.D. 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Peter Košovan, Ph.D. 80 kB
Download Defence's report 80 kB