velikost textu

Intramolecular self-organised structures in amphiphilic (co)polymers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intramolecular self-organised structures in amphiphilic (co)polymers
Název v češtině:
Intramolekulární samoorganizované struktury (ko) polymerů
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Peter Košovan, Ph.D.
Id práce:
100604
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Makromolekulární chemie (NMAKCHD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
11. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertační práce představuje shrnutí studií konformačního chování amfifilních polymerů, provedených s použitím počítačových simulací. V těchto studiích jsme ukázali, že amfifilní polymery tvoří řadu samoorganizovaných struktur na úrovni jediné molekuly. Jedná se zejémna o strukturu perlového náhrdelníku, sférické a cylindrické intramolekulární micely a svazky řetězců. Ná základě provedených simulací jsme získali hlubší pochopení chování studovaných polymerů a podmínek, za jakých vznikají jmenované struktury. Některé z výsledků byly srovnávány s experimentálními či teoretickými předpověďmi pro podobné polymery. V některých případech výsledky simulací potvrdily dřívější interpretace, které byly založené na analogii či intuici. V jiných případech ukázaly simulace nové vlastnosti, které předtím vůbec nebyly předpovězeny.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation presents an overview of our computer simulation studies of the conformational behaviour of amphiphilic polymers. In the studies we showed that the polymers form a variety of self-organised structures at a single molecule level. These include the pearl-necklace structure, spherical and cylindrical intramolecular micelles and bundles. From the simulations we were able to obtain a deeper insight into the behaviour of amphiphilic polymers and conditions under which the above-mentioned structures are formed. Some of the results were compared to experimental or theoretical studies of similar polymers. In some cases the simulations confirmed earlier interpretations which were based on analogy or intuition. In other cases they revealed new phenomena which had not been considered before.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Košovan, Ph.D. 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Košovan, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Košovan, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB