velikost textu

Proces s „vedením ilegální protistátní skupiny KDS“ v roce 1955 a procesy s ním spojené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces s „vedením ilegální protistátní skupiny KDS“ v roce 1955 a procesy s ním spojené
Název v angličtině:
Political Trial with „Leaders of illegal anti-state Group KDS“ in 1955 and related Trials
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Tilsch
Školitel:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D.
Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.
Id práce:
100565
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavní náplní této práce je podrobně zmapovat a popsat dílčí část politických procesů v Československu první poloviny padesátých let 20. století, zaměřených proti politickým oponentům pocházejícím zejména z řad členů Československé strany lidové (ČSL) či alespoň z katolického prostředí. Jedná se o dosud takřka nezpracovanou problematiku likvidace vedení „protistátní“ skupiny s názvem Křesťansko-demokratická strana (KDS) a na ní navázaných regionálních „protistátních“ skupin KDS. Cílem je nastínit čtenáři dlouholetý boj komunistické moci s „virtuálním politickým subjektem KDS“, který měl vyvrcholit právě veřejným procesem s vedením této připravované organizace. Dále bych rád přiblížil dilema StB při hledání vůdců KDS, poodkryl práci a podíl vyšetřovacích orgánů při konstruování jak vedoucí, tak i navázaných protistátních skupin. V závěru bych rád naznačil i pokračování tažení proti dalším skupinám KDS souzeným po hlavním procesu v roce 1955 až do šedesátých let, a také představil svůj pohled na reálnou činnost členů vedoucí skupiny. ABSTRACT Main Content of this Work is to describe in detail Part of political Trials in Czechoslovakia during the first Part of 1950’s, focused against political Opponents coming from Czechoslovak People’s Party (ČSL) or Roman Catholic. The Topic – political Trial with „Leaders of illegal anti-state Group Christian-Democratic Party (KDS)“ in 1955 and related Trials – is almost unprocessed. The Goal of this Work is to sketch long-lasting „crusade“, managed by the communist Power, against „virtual political Entity KDS”. This „crusade“ should culminate by public political Trial with Leaders of KDS. I’d like to focus on Secret state Police (StB) and its searching of Leaders of KDS, showing the Mechanism of anti-state Groups’ Construction too. During the final Part I’d like to show continuance of struggle against other Groups of KDS after the Year 1955 until 1960’s and introduce real activities of KDS’ Leaders.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Main Content of this Work is to describe in detail Part of political Trials in Czechoslovakia during the first Part of 1950’s, focused against political Opponents coming from Czechoslovak People’s Party (ČSL) or Roman Catholic. The Topic – political Trial with „Leaders of illegal anti-state Group Christian-Democratic Party (KDS)“ in 1955 and related Trials – is almost unprocessed. The Goal of this Work is to sketch long-lasting „crusade“, managed by the communist Power, against „virtual political Entity KDS”. This „crusade“ should culminate by public political Trial with Leaders of KDS. I’d like to focus on Secret state Police (StB) and its searching of Leaders of KDS, showing the Mechanism of anti-state Groups’ Construction too. During the final Part I’d like to show continuance of struggle against other Groups of KDS after the Year 1955 until 1960’s and introduce real activities of KDS’ Leaders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Tilsch 6.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Tilsch 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Tilsch 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 382 kB