text size

Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes
Title (in czech):
Praha v květnu 1945. Příběh vzpoury
Titile (in english):
Prag in May 1945. History of a Rising
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Opponents:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
Thesis Id:
100562
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Historical Studies (P7105)
Study branch:
Czech and Czechoslovak History (XCD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
11/09/2014
Defence result:
Pass
Language:
German
Abstract (in czech):
NÁZEV: Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes AUTOR: Stanislav Kokoška KATEDRA (ÚSTAV) Katedra dějin a didaktiky dějepisu ŠKOLITEL: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. ABSTRAKT: Studie objasňuje relativně málo známou kapitolu českých moderních dějin: Povstání domácího hnutí odporu proti německým okupantům 5. května 1945, v jehož čele stála Česká národní rada a Vojenské velitelství Velké Prahy – Bartoš.. Publikace podrobně popisuje všechny dramatické události povstání a jejich výklad zasazuje do kontextu německé a spojenecké politiky a vojenské strategie. V dubnu 1945 se území protektorátu stalo dějištěm válečných operací. Okupační moc se rychle hroutila a vývoj směřoval k živelnému vypuknutí povstání. Díky nepříznivé vojenskopolitické situaci byl jeho průběh značně dramatický a vyžádal si i značné materiální škody a lidské oběti. Pro české obyvatele Prahy však mělo nesmírný morální význam. Večer 8. května německé jednotky opustily město a druhého dne časně ráno dorazila do Prahy první útvary Rudé armády. KLÍČOVÁ SLOVA: 2. světová válka – pražské povstání – české hnutí odporu
Abstract:
TITLE: Prag in May 1945. History of a Rising AUTHOR: Stanislav Kokoška DEPARTMENT: The History and History Didactics Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. ABSTRACT: This study takes a look at a unknown chapter in the Czech modern history: The uprising of the resistance movement under the leadership of the Czech National Council and Military Command of Great Prague - Bartoš against the German occupants on 5th May 1945. the publication describes precisely the uprising as well as the drama of the entire events, and embeds them in the contect of the German and Allied political and military strategy. In 1945 April, the territory of Protectorate itself became the theatre of war operations. The occupation power collapsed swiftly and the course of events speeded towards to a spontaneous uprising. Owing to unfavourable military-political constellation, its course was quite dramatic, involving considerable material damages and casualties.However, the Rising was of enormous moral significance for the Czech nationals of Prague. On the evening of May 8 the German troops left the city, and the next day early in the morning the first units of the Red army marched into Prague. KEYWORDS: World War II – Prague Rising – Czech Resistance Movement
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. 1.46 MB
Download Abstract in czech PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. 14 kB
Download Abstract in english PhDr. Stanislav Kokoška, Ph.D. 6 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 1.38 MB
Download Opponent's review prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. 993 kB
Download Defence's report 431 kB