velikost textu

Pivovarnictví 1869–1914. Žízeň, nebo vlastenectví?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pivovarnictví 1869–1914. Žízeň, nebo vlastenectví?
Název v angličtině:
Brewing Industry 1869–1914
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Libor Hruška, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Id práce:
100507
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá srovnáním pivovarského průmyslu ve třech českých regionech v letech 1869 až 1914. Těmito místy jsou Plzeň, České Budějovice a Praha a její tehdejší předměstí. Práce ukazuje, jak pivovary objevovaly nové marketingové nástroje a jak tehdejší konzumenti na tato nová pokušení reagovali. Samostatný oddíl je věnován vývoji plzeňského, budějovického i pražského pivovarnictví a pivního trhu, jednotlivé kapitoly se pak zabývají proměnami výrobku, reklamní symbolikou, specifickými pivovarskými festivitami, účastí pivovarů na výstavách a reprezentačními restauracemi.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aims to compare the development of the brewing industry in three regions of Bohemia between 1869 and 1914. These regions are Plzeň (Pilsen), Budějovice (Budweis) and Prague and its suburbs. The thesis shows new marketing tools and asks how the consumers were receiving these new temptations. The first part is dedicated to the description of the changes of the industry and of the market. The next chapters analyze the changes of the product, the advertising symbolism, the celebrations linked with the breweries, the participation of the companies in exhibitions and the topic of representative restaurants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Libor Hruška, Ph.D. 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Libor Hruška, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Libor Hruška, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB