velikost textu

Geografické aspekty problematiky apartmánových rekreačních domů a bytů v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geografické aspekty problematiky apartmánových rekreačních domů a bytů v Česku
Název v angličtině:
Geographical aspects of recreational houses and apartments´ issue in Czechia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Kadlecová
Id práce:
100371
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rekreace vždy hrála důležitou roli v lidských životech. Lidé stále touží po odpočinku na známém oblíbeném místě, avšak způsoby relaxace a typy rekreačních objektů se v mění. Nové trendy v druhém bydlení se začaly v západní Evropě objevovat během druhé poloviny 20. století a od jeho konce se projevují také v Česku. Nejvíce rozšířeným novým trendem v Česku je nákup apartmánových rekreačních bytů v komplexech stavěných v atraktivních lokalitách horských oblastí, v blízkosti jezer, golfových hřišť či v lázeňských městech. Mezi další trendy patří například internacionalizace a komercionalizace druhého bydlení a timesharing. Cílem této práce je přiblížit problematiku apartmánových rekreačních bytů v Česku, objevit její geografické aspekty, trendy a charakteristiky vývoje jejich výstavby a diskutovat možný budoucí vývoj tohoto typu druhého bydlení. Více se zaměřuje na možné dopady výstavby a využívání zmíněných rekreačních objektů na okolní přírodní a fyzické prostředí, ekonomickou situaci a sociální prostředí v obcích. Problematika apartmánových bytů je komplexní a týká se mnoha zainteresovaných aktérů. Výsledky této práce jsou založeny na datech získaných terénním výzkumem a dotazníkovým šetřením představitelů dotčených obcí, zástupců developerů a rezidentů vybraných obcí. Druhou hlavní využitou metodou byla analýza novinových článků.
Abstract v angličtině:
Abstract Recreation has played, and will always play, an important role in people´s lives. People have always longed for a familiar place to relax, however, the ways of relaxing and the types of recreational property have been evolving. New trends in second housing have emerged in developed states during second half of 20th century and lately in Czechia as well. The most expanded new trend in Czechia is a tendency to purchase own apartments in apartment houses built in attractive localities of mountains, lake sides, near golf courses and spa areas. Among other trends belong for example internationalization, commercionalization of second housing, and timesharing. This thesis aims to describe issue of recreational apartments in Czechia, discover its geographical aspects, patterns and characteristics of its developement. Also predicted future tendencies are discussed. The focus is given to the study of effects which might be caused by the construction and use of above mentioned recreational flats. Existence of these real estates might have negative impacts for the neigbouring nature, economic situation of municipalities and social atmosphere in destinations. There are a lot of subjects involved in this issue (local authorities and inhabitants, investors, nature protective authorities) which means possible appearence of conflicts. The results are based on the data gained by using the methods of field investigation and questionaires of local authorities, investors and residents in chosen towns. Analysing of newspaper articles was used as second main method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Kadlecová 12.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Kadlecová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Kadlecová 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 80 kB