velikost textu

Změny velikosti dešťových kapiček během deště

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny velikosti dešťových kapiček během deště
Název v angličtině:
Droplet size evolution during rain event
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Yong Min Kim
Vedoucí:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Id práce:
100346
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dešťové kapky, velikost
Klíčová slova v angličtině:
rain, droplet, size
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje měření velikosti dešťových kapiček za každou minutu během několika srážkových epizod. Ze získaných datových matic lze vytvořit za jednoduchý graf - konturové barevné mapy. Dynamiku velikostních distribucí dešťových kapiček během srážky budeme dávat do souvislosti s typem srážky a globálním pohybem vzdušných mas před srážkovou epizodou.
Abstract v angličtině:
Abstract This work will focus on measuring the rain drop size distribution during several episodes of precipitation. From the data matrix a simplified graph - color contour maps were drawn. The dynamics of the size of rain drops during a rain will be linked to the type of precipitation and global movement of air masses from withholding episode.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Yong Min Kim 6.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Yong Min Kim 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Yong Min Kim 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB