velikost textu

Trendy dopravní nehodovosti v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trendy dopravní nehodovosti v České republice
Název v angličtině:
Trends in traffic accidents in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martin Přibil
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Id práce:
100345
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
doprava, silniční doprava, dopravní nehoda, dopravní legislativa, následky nehod, druhy nehod
Klíčová slova v angličtině:
traffic, road traffic, traffic accidents, traffic legislation, results of accidents, types of accidents
Abstrakt:
Trendy dopravní nehodovosti v České republice ABSTRAKT Cílem práce je ukázat vývoj dopravní nehodovosti v České republice v silničním provozu u vybraných druhů nehod. Je sledován vývoj nehodovosti a nejzávažnější následky nehod v období 1990-2010 resp. 1997-2010 pro podrobnější analýzu u vybraných druhů nehod. Jednotlivé druhy nehod jsou popisovány absolutními počty událostí, ale i poměrnými, strukturními a intenzitními ukazateli. Klíčová slova: doprava, silniční doprava, dopravní nehoda, dopravní legislativa, následky nehod, druhy nehod
Abstract v angličtině:
Trends in traffic accidents in the Czech Republic ABSTRACT The aim of the study is to describe development of traffic accident rates in the Czech Republic for selected types of accidents in the road traffic. The study monitors development of accident rates and the most severe results of accidents between 1990 and 2010, and in a more detailed analysis of selected types of accidents between 1997 and 2010. Each type of accident is described by an absolute number of events, but also by comparative, structural and intensity indicators (parameters). Key words: traffic, road traffic, traffic accidents, traffic legislation, results of accidents, types of accidents
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Přibil 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Přibil 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Přibil 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 170 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB