velikost textu

Copingové strategie u chronické bolesti: aktualizace a restandardizace dotazníku DCB3

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Copingové strategie u chronické bolesti: aktualizace a restandardizace dotazníku DCB3
Název v angličtině:
Coping strategies in chronic pain: actualization and restandardisation of the DCB3 inventory
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Brožek, DiS.
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Id práce:
100337
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Autor předkládá aktualizovanou a restandardizovanou metodu pro hodnocení pozitivního copingu bolesti. Dotazník copingu bolesti DCB 3 obsahuje tři škály: Vzdorování (8 položek, Cronbachovo α = 0, 89), Odhodlání (5, 0,81) a Přijetí (5, 0,78). Reliabilita a validita byly zkoumána na souboru 120 pacientů Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy (60 mužů a 60 žen, průměrný věk 54,1, SD 12), trpících dlouhodobou či chronickou bolestí. Kritérii validity byly dotazníky z testové baterie Centra pro výzkum a léčení bolestivých stavů ve Fakultní nemocnici v Motole. Pro každou stupnici byly vytvořeny normy. Klíčová slova: Strach z bolesti, zvládání bolesti, dotazník pozitivního copingu bolesti, pozitivní emoce, chronická bolest
Abstract v angličtině:
Abstract An actualised and restandardized method for assessment of positive coping in chronic pain is presented. The coping with pain inventory (DCB 3) consists of three scales: Defiance (8 items, Cronbach´s α = 0,89), Determination (5, 0,81) and Acceptance (5, 0,78). Relitability and validity was examined on the sample of 120 patients of the Military rehabilitation facility Slapy (60 Male, 60 Female, mean age 54,1, SD 12), suffering from longtime or chronic pain. The validity criteria were inventories of the Pain center in the Teaching hospital in Motol. All scales were standardised. Key words: Fear of pain, coping with pain, positive coping with pain inventory, positive emotions, chronic pain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Brožek, DiS. 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Brožek, DiS. 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Brožek, DiS. 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Radka Hradcová 88 kB