velikost textu

Tvorba uživatelské příručky pro PFT (C-W)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba uživatelské příručky pro PFT (C-W)
Název v angličtině:
The creation of the PFT (C-W) users manual
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. David Čáp
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Id práce:
100333
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rosenzweigův obrázkový frustrační test (PFT) pro dospělé neměl nikdy vytvořeny normy na české populaci. Od doby, kdy vznikl, jeho grafický podnětový materiál velmi zestárl a stal se téměř nepoužitelným. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s metodou PFT a následně představit nový grafický materiál a nově vzniklé normy. Stejně tak i představuje novou uživatelskou příručku. Validita a reliabilita nové verze PFT (C-W) byla zkoumána na vzorku 30 studentů ve věku 14 až 16 let. Standardizace byla provedena na vzorku 100 studentů ve věku 14 až 17 let. Nové normy byly vytvořeny pro kategorie, S-E vzorce a GCR. Upraveno bylo také vyhodnocení testu. Klíčová slova: agrese, frustrace, projektivní metoda, Rosenzweigův obrázkový frustrační test, příručka
Abstract v angličtině:
Abstract The Rosenzweig Picture Frustration Study for adults has never had any created norms in terms of Czech population. Since the time of creation its graphical stimulus material became old and nearly unusable. The purpose of this text is to show the method P-F Study to the readers and than to introduce new graphical material, the emergent norms and new user’s manual. Validity and reliability of the new version PFT (C-W) was examined on the sample of 30 students in age from 14 to 16 years. The standardisation was realized on the sample of 100 students in age from 14 to 17 years. The new norms were created for categories, S-E patterns and GCR. Also the scoring and compilation of the scoring blank was adapted. Key words: aggression, frustration, projective method, Rosenzweig P-F Study, user’s manual
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. David Čáp 3.9 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. David Čáp 654 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. David Čáp 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. David Čáp 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Radka Hradcová 63 kB