text size

Společné jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Společné jmění manželů
Titile (in english):
Joint property of spouses
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Ondřej Málek
Opponents:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Thesis Id:
100267
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
24/04/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
manželé majetek jmění
Keywords:
spouses property
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zabývá právním institutem společného jmění manželů v českém právu. Stručně pojednává o historickém vývoji právní úpravy v 20. st. Věnuje se pojmu SJM, jeho vzniku a obsahu, a to jak majetku tak závazkům. Popisuje užívání a správu SJM a možnosti jeho modifikace, jak soudem, tak smlouvou. Věnuje se vztahu SJM a podnikání a podrobně rozebírá otázku jeho zániku a vypořádání. Kromě toho práce pojednává i o ochraně třetích osob ve vztahu k SJM, o SJM z hlediska mezinárodního práva soukromého a o hlavních změnách, které by měl svoji úpravou přinést nový občanský zákoník.
Abstract:
Abstrakt This work deals with legal institute of joint property of spouses in czech law. It describes historical development of legal rules in the 20th century. The work deals with concept of joint property of spouses, it’s commencement and content (both property and obligations). It describes it’s use and maintenance and possibilities of modification done by either judicial decision or by an agreement. Apart from that it presents also protection of third parties in relation to joint property of spouses, relation of legal rules to private international law and main changes which are about to be done by the new civil code.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Ondřej Málek 881 kB
Download Abstract in czech JUDr. Ondřej Málek 141 kB
Download Abstract in english JUDr. Ondřej Málek 90 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 24 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Pohl 305 kB
Download Defence's report 243 kB