velikost textu

Buněčný transport proteinů a jeho úloha v patogenních procesech.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Buněčný transport proteinů a jeho úloha v patogenních procesech.
Název v angličtině:
Cellular Protein Transport and Its Role in Patogenesis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Vladimíra Najdrová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Uzlíková
Id práce:
100024
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sekreční dráha, translokon, signální sekvence, Toxoplasma gongii, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Leishmania spp., Giardia intestinalis
Klíčová slova v angličtině:
secretory pathway, translocon, signal sequence, Toxoplasma gongii, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Leishmania spp., Giardia intestinalis
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této práce jsou procesy sekrece vybraných proteinů u několika významných parazitů člověka - Toxoplasma gongii, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Leishmania spp. a Giardia intestinalis. Uvedeny jsou zde proteiny, jak parazitární, tak i hostitelské a to především v souvislosti s hlavními infekčními procesy a ve spojitosti se sekreční dráhou. Sekrece proteinů do prostředí hostitele patří zejména pro intracelulární parazity mezi klíčové nástroje pro přežití a manipulaci s hostitelským organismem. Z uvedených informací vyplývá, že různí parazité k tomu využívají funkčně i evolučně odlišné strategie. Klíčová slova sekreční dráha, translokon, signální sekvence, Toxoplasma gongii, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Leishmania spp., Giardia intestinalis
Abstract v angličtině:
Abstract The main topic of this thesis are the protein secretion processes in several important human parasites – Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Leishmania spp. and Giardia intestinalis. Described here are the parasite´s and the host proteins which participate in the pathogenic processes involving the protein secretion. As shown here, the protein secretion into the host environment is one of key tools serving the parasite to survive within and manipulate the host organism. Interestingly, different parasitic organisms use functionally and evolutionary distinct strategies to fulfill this aim. Key words secretory pathway, translocon, signal sequence, Toxoplasma gongii, Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, Leishmania spp., Giardia intestinalis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimíra Najdrová 704 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimíra Najdrová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimíra Najdrová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Uzlíková 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB