velikost textu

Úkoly České národní banky ve světle evropské integrace ve srovnání s Německou spolkovou bankou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úkoly České národní banky ve světle evropské integrace ve srovnání s Německou spolkovou bankou
Název v angličtině:
Tasks of Czech National Bank from the perspective of European integration in comparison with German Federal Bank
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Id práce:
10000
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB