velikost textu

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Pedagogická fakulta

proděkanka pro studijní záležitosti
předsedkyně (KHVS)
zástupkyně vedoucího a tajemník ESA (Katedra germanistiky Pedagogické fakulty)
email
pavla.necasova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 463 (KD), +420 221 900 355 (KG)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 104
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KD),
[Sp] Spálená 10, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » Sp215
Spálená 10, Praha 1, Česká republika
(KG)
zaměstnání