velikost textu

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

vedoucí (Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty)
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami (Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty)
e-mail
lea.kvetonova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 246 (KSpPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 453
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KSpPg)
členství