velikost textu

prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

zástupce přednosty pro výuku a výzkum (ONKOL)
e-mail
FilipS@lfhk.cuni.cz, stanislav.filip@fnhk.cz (ONKOL)
telefon
+420 495 834 618 (ONKOL)