velikost textu

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

Pedagogická fakulta

e-mail
katerina.charvatova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 195 (KDDD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 456
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KDDD)

Univerzita Karlova