velikost textu

Mgr. Kamila Stloukalová

Právnická fakulta

zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti (Vědecká činnost PF)
email
stloukalova@prf.cuni.cz (VC)
telefon
+420 221 005 480 l. 480 (VC)
místnost
Právnická fakulta UK » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 411
(VC)
zaměstnání