velikost textu

doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D.

1. lékařská fakulta

e-mail
jan.payne@lf1.cuni.cz (ÚHSL)
telefon
+420 224 963 270 (ÚHSL), +420 224 913 365 (ÚHSL)
Garanti studijních programů (Bioetika (D; 5103V000; 4 roky; 1.LF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Bioethics (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; 1.LF; en; P,K; 1branch))

Filozofická fakulta

externí spolupracovník