velikost textu

Bc. Sára Říhová

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (Sekretariát děkana)
e-mail
sara.rihova@fhs.cuni.cz
telefon
+420 224 271 417 l. 417 (Sekretariát děkana), +420 727 859 009 (Sekretariát děkana)
zaměstnání