velikost textu

Mgr. Milan Baroch

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (OR)
e-mail
milan.baroch@fhs.cuni.cz
telefon
+420 224 271 458 l. 458 (OR)
zaměstnání