velikost textu

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Filozofická fakulta

OBD (Ústav srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty)
Tajemník pro vědu (Ústav srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty)
zástupce ředitele (Ústav srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty)
WhoIs (Ústav srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty)
Pracovní dohody a externisté (Ústav srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty)
Rozvrhy (Ústav srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty)
e-mail
Petr.Zemanek@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 749 (ÚSJ)
místnost
Celetná 20 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 235
(ÚSJ)
členství
Oboroví garanti (Srovnávací jazykověda (B; 7310R219; 3 roky; FF; cs; P; 2obor))

Univerzita Karlova