velikost textu

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Filozofická fakulta

OBD (Ústav starého Předního východu Filozofické fakulty)
Tajemník pro vědu (Ústav starého Předního východu Filozofické fakulty)
zástupce ředitele (Ústav starého Předního východu Filozofické fakulty)
WhoIs (Ústav starého Předního východu Filozofické fakulty)
Pracovní dohody a externisté (Ústav starého Předního východu Filozofické fakulty)
Rozvrhy (Ústav starého Předního východu Filozofické fakulty)
e-mail
Petr.Zemanek@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 749 (ÚSPV)
místnost
Celetná 20 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 235
(ÚSPV)
členství

Univerzita Karlova