velikost textu

doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

Pedagogická fakulta

e-mail
pavla.chejnova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 203 (KČJ)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 320A
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KČJ)

Univerzita Karlova