velikost textu

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

adresa
Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika (OR)

Fakulta sociálních věd