velikost textu

Daniel Kopsa

Fakulta humanitních studií

vedoucí (Technicko-provozní )
adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (Technicko-provozní )
e-mail
daniel.kopsa@fhs.cuni.cz (Technicko-provozní )
telefon
+420 224 271 470 l. 470 (Technicko-provozní ), +420 720 305 692 (Technicko-provozní )