velikost textu

Bc. Petra Niederlová

Ústav výpočetní techniky

univerzitní koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti (Oddělení systémů vědy a výzkumu )
univerzitní koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti (Oddělení systémů vědy a výzkumu )
telefon
+420 224 491 118