velikost textu

RNDr. Věra Černá, Ph.D.

Osobní kontakty

adresa
katedra biochemie PřF UK, Hlavova 8, 128 00 Praha 2, Česká republika (osobní)
e-mail
vera.cerna@natur.cuni.cz (osobní)
telefon
+420 221 951 241 l. 1241 (osobní)

Přírodovědecká fakulta

e-mail
vera.kotrbova@natur.cuni.cz
zaměstnání