velikost textu

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Katolická teologická fakulta

předseda (Akademický senát Kaolické tologické fakulty)
vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění (ÚDKU)
Garanti studijních programů (Obecná teorie a dějiny umění a kultury (D; P8109; 3 roky; KTF; cs; P,K))

Pedagogická fakulta

adresa
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
e-mail
vit.vlnas@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 103 (KDDD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 446
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KDDD)

Univerzita Karlova

zástupce koordinátora (Rada vědní oblasti Vědy o umění a kultuře)