velikost textu

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

Fakulta humanitních studií

email
havrdova@fhs.cuni.cz
telefon
+420 221 592 544 (24-KRS)
fax
+420 221 592 544 (24-KRS)
Garanti studijních programů (Sociální politika a sociální práce (D; P6731; 4 roky; FF,FHS; cs; ))
Garanti studijních programů (Social Policy and Social Work (D; P6731; P6731; 4 years; FF,FHS; en; ))

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

členství
Garanti studijních programů (Sociální politika a sociální práce (D; P6731; 4 roky; FF,FHS; cs; ))
Garanti studijních programů (Social Policy and Social Work (D; P6731; P6731; 4 years; FF,FHS; en; ))