velikost textu

MUDr. Josef Fontana

Centrum pro přenos poznatků a technologií

3. lékařská fakulta

tajemník (Komise pro evaluaci výuky 3. lékařské fakulty)
email
fontanaj@seznam.cz

Filozofická fakulta

členství
Oboroví garanti (Dějiny umění (B; 8109R002; 3 roky; FF; cs; P; 1obor))

Univerzita Karlova