velikost textu

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Filozofická fakulta

e-mail
roman.prahl@ff.cuni.cz
Garanti studijních programů (Theory and History of Arts and Culture (D; P8109; P8109; 3 years; FF; en; P,K))
Oboroví garanti (Dějiny umění (B; 8109R002; 3 roky; FF; cs; P; 1obor))
Garanti studijních programů (Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B; B8109; 3 roky; FF; cs; P))
Garanti studijních programů (Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N; N8109; 2 roky; FF; cs; P,K))
Garanti studijních programů (Obecná teorie a dějiny umění a kultury (D; P8109; 3 roky; FF; cs; P,K))
Oboroví garanti (Dějiny umění (B; 8109R002; 3 roky; FF; cs; P; 2obor))