velikost textu

Mgr. Tamara Ďuračková

Pedagogická fakulta

email
tamara.durackova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 108 l. 108 (OVVZ)
místnost
[S] Magdalény Rettigové 8, Praha 1 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 105
Magdalény Rettigové 8, 116 39 Praha 1, Česká republika
(OVVZ)