velikost textu

Ing. Ivana Kočová

Pedagogická fakulta

tajemnice
vedoucí (Tajemník Pedagogické fakulty)
předsedkyně (Škodní komise Pedagogické fakulty)
předsedkyně (Ekonomická a investiční komise Pedagogické fakulty)
předsedkyně (KFFA)
e-mail
ivana.kocova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 271 l. 271 (Tajemník)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 116
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(Tajemník)
zaměstnání