velikost textu

RNDr. Věra Opatová, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

adresa
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 1594/7, 128 43 Praha 2, Česká republika (ZOOLOGIE)
e-mail
vera.opatova@natur.cuni.cz (ZOOLOGIE)
telefon
+420 221 951 840 (ZOOLOGIE)
místnost
Viničná 7 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 208
Viničná 1594/7, 128 00 Praha, Česká republika
(ZOOLOGIE)
zaměstnání