velikost textu

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

vedoucí Vedoucí katedry (Katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty)
poradce pro studium (Katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty)
email
jan.cerny@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 795 (Kate…)
místnost
Viničná 7 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 39
Viničná 1594/7, 128 43 Praha, Česká republika
(Kate…)
Garanti studijních programů (Immunology (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; PřF; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Imunologie (D; 1501V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Immunology (N; 1511T004; 1511T004; 2 years; PřF; en; P; 1branch))
Oboroví garanti (Imunologie (N; 1511T004; 2 roky; PřF; cs; P; 1obor))

3. lékařská fakulta

členství
Garanti studijních programů (Imunologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Immunology (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch))

1. lékařská fakulta

Garanti studijních programů (Imunologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Immunology (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch))

2. lékařská fakulta

Garanti studijních programů (Immunology (D; 1501V000; 1501V000; 4 years; 1.LF,2.LF,3.LF; en; P,K; 1branch))
Garanti studijních programů (Imunologie (D; 1501V000; 4 roky; 1.LF,2.LF,3.LF; cs; P,K; 1obor))